Stald:
• 14 bokse af varierende størrelse til hest og pony med vandkopper og
oplukkelige vinduer.
• Løsdrift til elevponier.
• Rum til saddeltøj og stævneskabe.
• Striglepladser ude og inde, samt vaskeplads ude.

Ridehal og ridebane:
• Stor ny lys ridehal på 22 x 45 meter.
• Udendørs ridebane på 20 x 60 meter.

Folde og græsmarker:
• 5 græsmarker til sommergræsning.
• 3 folde til vinterudlukning.

Turridning:
• Privat mindre skov samt søareal og grusveje til opvarmningstur eller afskridtning.
• Stedet ligger tæt på store dejlige turarealer med grusveje og skov.

www.PrimaWeb.dk